Om bouppteckning: En guide för de efterlevande

Bouppteckning

När en anhörig har avlidit uppstår en rad praktiska frågor och göromål. En av de viktigaste är att upprätta en bouppteckning.

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet. Den visar också vilka som är arvingar och hur arvet ska fördelas. Bouppteckningen är en offentlig handling och ska lämnas in till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet.

Vem ansvarar för att upprätta bouppteckningen?

Den som bäst känner till boet ska ansvara för att upprätta bouppteckningen. Det är oftast en dödsbodelägare, det vill säga en person som ärver enligt lag eller testamente. Om den avlidne var gift eller sambo ska den efterlevande maken eller makan också vara med och upprätta bouppteckningen.

Hur går en bouppteckning till?

Det finns två sätt att upprätta en bouppteckning:

 • Privat bouppteckning: Dödsbodelägarna kan själva upprätta bouppteckningen med hjälp av blanketter från Skatteverket. Det finns också bra guider och information på Skatteverkets webbplats.
 • Bouppteckning med biträde: Man kan ta hjälp av en jurist eller begravningsbyrå för att upprätta bouppteckningen. Det kan vara en bra idé om bouppteckningen är komplicerad eller om man känner sig osäker på hur man ska gå tillväga.

Vad ska ingå i bouppteckningen?

I bouppteckningen ska följande ingå:

 • Tillgångar: Allt som den avlidne ägde vid dödsfallet, till exempel fastigheter, bankkonton, aktier, smycken och bilar.
 • Skulder: Alla skulder som den avlidne hade vid dödsfallet, till exempel lån, kreditkortsskulder och obetalda räkningar.
 • Arvingar: Vilka som är arvingar enligt lag eller testamente.
 • Hur arvet ska fördelas: Hur arvet ska fördelas mellan arvingarna.

Vad händer efter att bouppteckningen är klar?

När bouppteckningen är klar och har lämnats in till Skatteverket kan dödsboet förvaltas och arvet fördelas. Det innebär att man betalar av den avlidnes skulder, säljer eventuell egendom och fördelar arvet mellan arvingarna.

Tips:

 • Det är bra att börja tänka på bouppteckningen redan under den avlidnes livstid. Det kan underlätta processen för de efterlevande.
 • Det finns bra information och guider om bouppteckning på Skatteverkets webbplats:
 • Man kan också ta hjälp av en jurist eller begravningsbyrå för att upprätta bouppteckningen som exempel Enkla Juridik som har fasta priser..

Viktigt att komma ihåg:

 • Bouppteckningen är en viktig handling som krävs för att kunna förvalta dödsboet och fördela arvet.
 • Det är viktigt att bouppteckningen är korrekt och fullständig.
 • Om man är osäker på hur man ska gå tillväga kan man ta hjälp av en jurist om du vil lveta mer om bouppteckning.
Share the Post:

Fler inlägg