Om bouppteckning: En guide för de efterlevande

Bouppteckning

När en anhörig har avlidit uppstår en rad praktiska frågor och göromål. En av de viktigaste är att upprätta en bouppteckning. Vad är en bouppteckning? En bouppteckning är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet. Den visar också vilka som är arvingar och hur arvet ska fördelas. Bouppteckningen är en offentlig handling […]